Skip to main content

inleiding

De films kunnen worden onderhouden met reinigingsmiddelen die doorgaans worden gebruikt voor professioneel onderhoud van voertuigen en reclamedragers.

reinigen-belettering

Reinigingsmiddelen dienen te voldoen aan de volgende vereisten:

 • vrij van schurende stoffen
 • niet te zuur en niet te basisch (bij voorkeur met een pH tussen 3-11)
 • vrij van sterke oplosmiddelen en/of alcohol.

Alle schoonmaakactiviteiten dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijke instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel, en met name de instructies met betrekking tot:

 • gezondheid en veiligheid.
 • het verdunnen van het geconcentreerde schoonmaakmiddel of vloeibare wasmiddel.
 • de wasprocedure.

Visuals mogen de eerste 48 uur na de applicatie niet worden gereinigd.
Na deze eerste periode wordt aanbevolen de afbeelding maandelijks te onderhouden (of vaker indien de gebruiker dat wenst).

Conventionele reiniging van de grafische afbeeldingen

Grafische afbeeldingen kunnen worden gereinigd met alle conventionele reinigingsmethoden. Er dient speciaal op te worden gelet hoe lang de afbeelding in contact is met het reinigingsmiddel. Dit mag niet langer zijn dan in de aanbevelingen is
voorgeschreven. Een teveel aan reinigingsmiddel dient grondig weggespoeld te worden. Alle reinigingsmiddelen dienen te worden verdund overeenkomstig de instructies van de fabrikant van de schoonmaak- of reinigingsmiddelen.

De oplossing van het schoonmaakmiddel mag niet chemisch agressief zijn en dient bij voorkeur binnen de grenzen van een mild zuur en een milde base te vallen (pH 3-11). Gebruik van oplosmiddelen en/of schurende schoonmaakmiddelen kunnen de
grafische afbeelding beschadigen en deze middelen dienen derhalve te worden vermeden.

Reinigingsprocedure:

 • Controleer of de afbeelding bedekt is met vuildeeltjes: verwijder de vuildeeltjes door de afbeelding met veel water af te spoelen (vuildeeltjes kunnen krassen maken in het oppervlak als een borstel of spons wordt gebruikt) Een lage drukspuit volstaat hiervoor.
 • De (verdunde) wasmiddeloplossing wordt gebruikt om de grafische afbeelding te wassen met een spons of zachte borstel. Vuildeeltjes mogen niet met de spons of de borstel over het oppervlak worden bewogen: dezen dienen met een waterslang van de afbeelding te worden gespoeld. Was de afbeelding van boven naar beneden en zodanig dat het meest verontreinigde gedeelte goed in contact komt met het reinigingsmiddel.
 • Nadat al het vuil is verwijderd, dient de grafische afbeelding goed te worden nagespoeld zodat alle vuilresten worden verwijderd van het oppervlak.

Hogedrukreiniging

Grafische afbeeldingen kunnen worden schoongemaakt met hogedrukreinigers mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Maximale druk : 80 bar (1200psi)
 • Maximale watertemperatuur : 70 °C (158° F)
 • Minimale afstand spuitstuk : 75 cm (dient te worden aangehouden tussen afbeelding en spuitstuk).

Het spuitstuk dient bij voorkeur op het te reinigen oppervlak gericht te worden: niet onder een hoek. Het spuitstuk dient te worden ingesteld op een spraypatroon met een hoek van 40°

Waarschuwing:

 • Hogedrukreiniging met water onder scherpe hoeken kan de randen van de afbeelding beshadigen en tot delaminatie leiden
 • Hogedrukreiniging met stoom dient te worden vermeden aangezien de grote hitte een nadelige invloed kan hebben op de hechting van de films.

Verwijdering van hardnekkig vuil

Het meeste vuil kan met een van bovengenoemde methoden worden verwijderd of weggespoeld. Sommige vuildeeltjes kunnen echter hardnekkig aan het oppervlak van de afbeelding blijven kleven. Hardnekkig vuil bestaat doorgaans uit resten van dieselolie, teer of andere verontreinigingen bij wegen (zout, rubber etc.).

Deze verontreinigingen moeten meestal met krachtiger middelen worden verwijderd.
Van dit soort verontreinigingen kunnen de meeste worden verwijderd met behulp
van een doek die doordrenkt is met milde oplosmiddelen zoals terpentine en heptaan.
Dikke, hardnekkige vuildeeltjes kunnen eerst worden aangepakt met een zachte, niet schurende krabber en vervolgens met een doordrenkte doek. Na verwijdering van dit soort verontreinigingen dienen de betreffende oppervlakken altijd met water en reinigingsmiddelen te worden gewassen.

Aangezien sterkere middelen voor het verwijderen van vuil, zoals oplosmiddelen, een afbeelding of zelfs het geverfde oppervlak kan beschadigen, raden we u aan eerst een test uit te voeren op een onopvallende gedeelte van de grafische afbeelding
voordat u de volledige afbeelding gaat behandelen.

 

[button color=”accent-color” size=”medium” url=”https://lucaspublicity.be/contact/” text=”informatie aanvraag”]